Tik Tok com a eina educativa a les aules

La societat està vivint un canvi paradigmàtic. La nostra manera de ser, de connectar-nos i de viure és molt diferent a la de fa 10 anys. Estem davant un dels canvis més significatius i volàtils de l'última època. Iniciant un viatge veritablement apassionant que ens obliga a realitzar parades, en sectors estratègics tan importants com la salut, la política i l'educació.

Jocs mòbils com a estratègia d'ensenyament

El món està canviant, això no és res nou. La irrupció del Covid-19 ha trastocat tant les nostres conductes personals com la manera de socialitzar-nos. També ha irromput l'evolució d'uns certs sectors per a una nova reconversió. L'educació és una de les grans afectades en aquest àmbit. I encara que els nous mètodes educatius estaven implementant-se gradualment a les aules, ara ja existeix una necessitat obligatòria de fer-ho. La tecnologia i l'era digital demanen pas

L'educació és cosa de dos: escola i família

El procés educatiu s'imparteix a través de la recerca, el debat, la discussió…Són moltes les metodologies que s'estableixen en el procés de l'ensenyament. Però cal destacar, que l'educació no tan sols resideix en els centres, a les aules escolars, o en els mètodes de treball, sinó que és present en totes les accions, sentiments i actituds d'una persona.