Les millors eines TIC per al professorat

El desenvolupament de noves eines juntament amb l' avenç d' una tecnologia cada vegada més integrada a l' era digital implica que la nostra societat s' ha d' adaptar a una nova realitat, i a ser capaç de desenvolupar nous coneixements i habilitats.

Celebració del Dia Internacional de la dona a l'aula

El desenvolupament de la humanitat com a societat no resideix únicament i exclusivament en el progrés o l' avenç tecnològic i digital. Tot i que certament són uns recursos que ens han ajudat a millorar la nostra qualitat de vida i a solucionar diversos problemes, l'avenç social engloba molts més factors. La lluita contra el racisme, la xenofòbia, l'homofòbia, o el matxisme són guerres que data d'avui, en ple segle XXI, encara seguim lidiant. Bé és cert que hi ha hagut una relativa millora en educar la humanitat sobre aquests aspectes, però encara queda molt per fer.