La importància de la música en l'educació

En el panorama actual, la tecnologia és el motor que impulsa el nostre context social, laboral i educatiu. La inclusió d'aquestes eines, juntament amb el desenvolupament i la potenciació d'Internet, ha permès generar avanços que eren impensables fa anys.

Dins de l'àmbit educatiu, es porta instaurant des de fa temps una nova metodologia , on les eines tecnològiques i de comunicació, parteixen com a principal referent per a ensenyar tant a alumnes com a professors.

Els murals interactius

La Tecnologia de la Informació i la Comunicació formen part dels canvis a nivell econòmic, social i tecnològic que s'estan produint en la societat actual. En aquest avanç digital, les institucions educatives no poden mantenir-se al marge, i han d'integrar-lo en les seves metodologies d'aprenentatge. La implementació de les TIC en l'educació enriqueix, transforma i complementa la trajectòria acadèmica de l’alumnat.