TIC, educació i igualtat de gènere

La societat ha anat tombant barreres a cop d'incorporacions tecnològiques i innovacions digitals. Ara som capaços de fer realitat qüestions que anys enrere veiem inviables. La progressió d'eines com Internet ha facilitat les nostres vides, la nostra manera de treballar i sobretot la capacitat de tenir accés a una informació gairebé il·limitada.

Aquest progrés ha derivat també en l' evolució de la nostra societat. Amb el temps hem anat enderrocant també estereotips i inculcant valors com el respecte, la igualtat i el civisme. L' accés a les noves tecnologies ha estat fonamental per fomentar la igualtat i lluitar contra situacions que havien de ser corregides. En l'article d'avui parlarem de com les TIC poden ser un recurs clau per avançar en qüestions d'igualtat de gènere. ¿Ens acompanyes?

  • Una bretxa digital de gènere
  • ¿Per què existeix aquesta bretxa digital de gènere?
  • Tips per evitar caure en els rols de gènere
  • Activitats per treballar la igualtat de gènere des de l'aula

Una bretxa digital de gènere

L'ús que fem amb les noves tecnologies i eines digitals determinaran el nostre posicionament com a societat. La importància d' implementar Internet a les noves generacions és de vital importància en el context actual. Quedar-se al marge d'aquesta evolució pot obrir una bretxa digital. El treball que ha de fer la pròpia societat i les institucions que regeixen i moderen els mètodes educatius i socials tenen, no obstant això, la necessitat també que no s'obri una bretxa digital per la diferència de gènere. Aquest concepte fa referència a les desigualtats d' accés, ús i control de les TIC que es poden donar pel simple fet de ser dona o home.

Igualtat de gènere 1

Al nostre país, es va elaborar el Pla d' Acció per a la Igualtat de Dones i Homes en la Societat de la Informació. Va ser elaborat per l'Institut de la Dona entre el 2014 i el 2017. El seu objectiu és augmentar, a través de 121 actuacions, la presència i la participació de les dones en les TIC, millorant els continguts digitals específics i potenciar l'ús dels serveis públics digitals, entre molts altres.

No obstant això, hi ha diversos informes que mostren que segueix havent-hi nombroses desigualtats entre els dos gèneres. Però d'altra banda, val a dir que aquesta desigualtat va minvant amb el pas del temps i l'arribada de les noves generacions.

¿Per què existeix aquesta bretxa digital de gènere?

Són diverses les causes i de diferent naturalesa. Una d’aquestes es troba en la prevalença dels rols en els gèneres. Tradicionalment s' ha intentat identificar feminitat i masculinitat amb determinats atributs. Això vol dir que si als nens els agraden més els ordinadors i els videojocs que a les nenes, això és perquè se'ls ha inculcat des de petits. És una qüestió de normal culturals.

Igualtat de gènere 3

Segons un estudi realitzat per la Universitat Oberta de Catalunya, el gènere femení infravalora més les seves capacitats en l'estudi de la tecnologia i les matemàtiques que el gènere masculí. Un dels factors que materialitza aquest fet és que vivim en un món on la societat és molt més exigent amb les noies que amb els nois.

Un altre dels esdeveniments que trenca aquesta bretxa digital, és que històricament hi ha hagut poca visibilitat del gènere femení en treballs sobre tecnologia. No obstant això, han existit moltes dones vinculades a aquest sector. Ada Lovelace (1815), va ser la primera programadora i el seu treball va donar lloc a la creació de la primera computadora electrònica. Grace Hopper va inventar el primer compilador de la història. Anita Borg va desenvolupar un sistema de correu elecotrònic per a comunitats online anomenat MECCA. Xiao Tian lidera el China Girl Security Team, i es diu que va ser en aquest grup de hackers el que va atacar fa un temps el cercador de Google a la Xina.

Però un dels factors que sens dubte ha manipulat la realitat són els mitjans de comunicació. Un estudi de la Universitat de València va revelar que un 74% de les fotografies usades en notícies científiques només mostra a homes científics, enfront d'un 17% que només mostra dones. S'ha fonamentat un mite que no és verídic, el de que a les dones no lis agrada la tecnologia. Una situació que ha derivat en l' escàs nombre de dones en enginyeria, arquitectura, matemàtiques, etc.

Tips per evitar caure en rols de gènere

Com hem parlat anteriorment, la tecnologia no és neutral, sinó s'influeix per diversos factors com la cultura en la qual ens trobem immersos. Les solucions per disminuir aquest fet passen per diversos àmbits i la implicació de diversos sectors.

En el sector educatiu, les administracions, els docents i les escoles han de desenvolupar un paper crucial per trencar aquesta bretxa i ser claus per potenciar l'interès del gènere femení en les matèries STEM. També s' han de generar polítiques educatives per millorar la igualtat de condicions en la formació de matèries com la ciència, la tecnologia, l' enginyeria i les matemàtiques. En aquest apartat s' inclou donar una major visibilitat a les dones que han estat clau en el desenvolupament del sector tecnològic, tant en el passat com en el present actual. Com també incloure en la formació docent els fonaments conceptuals, metodològics i exemples pràctics per integrar l' enfocament d' igualtat de gènere en l' aprenentatge STEM.

Activitats per treballar la igualtat de gènere des de l'aula

Hi ha molt per fer i per avançar en aquest aspecte. No obstant això, s'estan desenvolupant activitats i oferint recursos per combatre aquesta bretxa i treballar la igualtat de gènere.

Al Regne Unit hi ha un programa anomenat 'Girls into Science and Technology' que té com a objectiu principal dissenyar un currículum que tingui en compte l'existència del gènere femení i que faci visible la seva presència en aquestes àrees de reconeixement.

Igualtat de gènere 2

A Espanya, des de l'Ajuntament d'Alcalá de Henares, s'ha creat el Quadern d'Activitats per a la coeducació. Són una sèrie d'activitats que realitzen els nens i nenes d'entre 3 i 6 anys, en el qual pinten i dibuixen mentre reflexionen sobre la coeducació.

Existeix un programa denominat ADA, la finalitat del qual és promoure l' interès de les nenes en les branques tecnològiques d' estudi. L'objectiu és donar una major presència de dones en carreres STEM.

En l'article d'avui hem vist que el nostre avenç com a societat no depèn tan sols de l'evolució i integració de les noves tecnologies, sinó de l'ús que fem amb elles i que aquestes serveixin per trencar uns estereotips que ja és hora d'enterrar. ¿Et sembla que la tecnologia ajudarà a trencar amb aquests estereotips? Deixin-nos el teu comentari en el nostre blog.

Deixa els teus comentaris

termes i condicions.

Comentaris

  • No s'han trobar comentaris