L'evolució de les TIC a Espanya

La integració de les tecnologia de la informació i de la comunicació al nostre país ha sigut progressivament ascendent. Dins del paradigma actual on la tecnologia s'integra amb l'estil de vida de la nostra societat, la predisposició del sector educatiu a abastar i implementar eines tecnològiques a les aules, és molt major que fa uns anys. Per què? Perquè ara és ja una realitat. Aquells sistemes educatius que no siguin capaços d'integrar-se a aquesta nova realitat digital, es veuran afectats en un futur no gaire llunyà. La integració de les TIC en els col·legis hauria de ser ja un dret per a tots els alumnes i professorat.

D'altra banda, què sabem de les TIC? Quan va començar a integrar-se al nostre país? Deriva de l'arribada d'Internet? En l'article d'avui veurem l'evolució de les TIC a Espanya. Ens acompanyes?

Evolució TIC 1

  • • El Projecte Atenea i Projecte Mentor
  • • Els inicis d'Internet en l'educació
  • • El sorgiment d'ADSL i els recursos educatius en Internet
  • • La incorporació d'Internet en les metodologies educatives
  • • El pla de Cultura Digital a l'Escola

El Projecte Atenea i Projecte Mentor

Projecte Atenea

Les primeres iniciatives de la integració de la tecnologia en l'educació al nostre país, es situen en la dècada dels 80. Per què? Va ser en aquesta època on tot el que va comportar l'aparició de la xarxa es va començar a integrar en els diversos i amplis camps de la nostra societat. En aqueixa època no sabíem el que encara estava per arribar. Internet anava a canviar el món.

En 1985 el Ministeri d'Educació i Ciència crea els projectes Atenea i Mercuri per a la instauració i instrucció d'aquestes noves tecnologies, tant informàtiques com audiovisuals en els centres educatius. Quatre anys més tard, el mateix ministeri crea el Programa de Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació per a coordinar l'execució d'aquests projectes. Cada comunitat tenia un nom diferent sobre el mateix projecte. El que a Canàries es coneixia com a Projecte Àbac, a Catalunya se'n deia Programa d'Informació Educativa.

Evolució TIC 2

Els objectius que es van establir per a la instauració d'aquest programa van ser els següents:

• Respondre i adaptar-se a les necessitats de la introducció de les Noves Tecnologies.

• Donar suport a la creació, desenvolupament i evolució de noves aplicacions tecnològiques i informàtiques

• Definir els equips informàtics i les eines amb els quals es dotaria als centres educatius.

• Establir noves línies d'aprenentatge i cooperació tant amb institucions públiques com privades.

• Unificar les línies d'acció dels projectes relacionats amb aquestes àrees.

Fa més de 30 anys, la tecnologia informàtica disponible per a les aules eren ordinadors compatibles amb IBM i al sistema operatiu MSDOS. Amb els anys i l'aparició de Microsoft es va poder fer un salt de qualitat.

Projecte Mentor

En 1991, el Ministeri va posar en marxa el Projecte Mentor. Un programa dirigit a persones adultes que volgueren millorar les seues competències personals i professionals. Aquest projecte es va posar en marxa en algunes localitats de la comunitat de Castella-Lleó. Actualment aquest programa es basa en una xarxa d'infraestructures físiques denominades Aules Mentor.

Els inicis d'Internet en l'educació

Amb l'aparició d'Internet a una escala més global, la situació va donar una gir de 180º. Al començament de 1996 els centres educatius van començar a connectar-se. El Ministeri va començar a oferir connexió, espai web i compte de correu electrònic a tots els centres i als docents. A partir d’aquí els recursos informàtics i els programes programari van anar integrant-se i evolucionant en funció a les tendències i a l'aparició de noves realitats tecnològiques.

Evolució TIC 3

En 1997, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport va posar en marxa la iniciativa Projecte Aldea. Aquest projecte va dotar de línies de comunicació, mòdems i accés a Internet a les escoles més petites i en llocs allunyats de les grans ciutats. Van participar més de 7 mil professors i 70 mil alumnes.

Juntament amb aquest projecte, es van crear altres projectes com el de tele-educació d'alumnes d'aules hospitalàries. En què consistia el projecte? En la formació del professorat a més de la dotació d'equips i infraestructures de comunicacions en els centres educatius. Abans de l'any 2000, es va continuar potenciant tota aquesta inversió en recursos financers per a impulsar els programes d'introducció a les TIC.

El sorgiment de l'ADSL i els recursos educatius en Internet

L'any 2000 va donar entrada a un nou any, a un nou segle i a un nou mil·lenni. Però també va donar entrada a un nou paradigma i va obrir una bretxa en l'apartat tecnològic i informàtic Al juliol del mateix any es va crear el Centre Nacional d'Informació i Comunicació Educativa, en el qual es va establir com a objectius la difusió i promoció de noves tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l'educació.

Es va dotar als centres educatius de connexions a Internet de banda ampla, infraestructura de xarxes, desenvolupament d'aplicacions informàtiques, etc. L'aplicació de l'ADSL en els centres educatius va permetre un augment de la velocitat d'accés a xarxa respecte a les connexions anteriors. Gràcies a això el professorat va poder anar accedint cada vegada més a Internet per a utilitzar en línia i descarregar recursos educatius a fi d'impartir les classes secundant-se en les TIC.

La incorporació d'Internet en les metodologies educatives

Va ser l'any 2008 quan es va començar a comercialitzar a Espanya la connexió a Internet per fibra òptica. Aquest canvi va permetre potenciar l'ús d'Internet com a recurs didàctic a les aules de manera habitual. Els mètodes educatius anaven adaptant-se a l'aplicació de les noves tecnologies gràcies a la seua facilitat en l'accés. Però el Ministeri i les entitats públiques sabien que encara faltava molt per a fer. No tothom tenia accés a aquesta xarxa i la infraestructura tecnològica no estava preparada en totes les aules. Per això el govern, a la fi d'aquesta dècada va aprovar el programa Escola 2.0, amb la finalitat de transformar les aules en aules digitals per als cursos de primària i secundària. Gràcies als fons públics molts centres van poder disposar d'ordinadors per a l'ús personal de tots els alumnes, a més de garantir una formació al professorat en relació als nous programes tecnològics.

Evolució TIC 4

El pla de Cultura Digital a l'Escola

Entrats en una nova dècada, l'any 2012 es crea l’Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat, suprimint-se l'anterior ITE. El propòsit o l'objectiu d'aquesta creació va ser l'elaboració i difusió de materials curriculars i altres documents de suport al professorat, com així també l'elaboració i difusió de materials en suport digital i audiovisual de totes les àrees del coneixement. El que buscaven era que la tecnologia fos el mitjà de treball per a l'educació.

En l'article d’avui hem vist com a Internet, la tecnologia i la informació han anat adaptant-se al sistema i a la metodologia educativa per a poder avançar i progressar. Encara queda molt per fer, però s'han fet passos engegantits per a implementar les TIC a l'aula. I tu, creus necessari la implementació de les TIC a les aules del nostre país? Deixa el teu comentari en el nostre bloc.

Deixa els teus comentaris

termes i condicions.

Comentaris

  • No s'han trobar comentaris