La neuroeducació a l’aula

Estem vivint una època de grans canvis a nivell sociocultural. Els avanços tecnològics i la inclusió de les eines digitals en la nostra vida, ha canviat el nostre paradigma. La vida ja no és ni serà igual a com la coneixíem prèvia aquesta pandèmia. Canvis radicals a nivells laborals, socioculturals, educatius… La nova revolució industrial ja és aquí, i ve de la mà de la digitalització.

En l'àmbit escolar, ja fa anys que s'estan incloent noves metodologies, eines i recursos que estan canviant el rumb de l'ensenyament més clàssic. Ara la tecnologia i les eines digitals tenen un gran pes en el procés educatiu, i entendre el procés emocional i la conducta de l'alumne a l'aula, és i serà un factor clau. En l'article d'avui parlarem de la neuroeducació a l'aula. Ens acompanyes?

 

  • Què és la neuroeducació?
  • Avantatges de la neuroeducación a l'aula
  • La neuroeducació a distància
  • Exemple d’una activitat neuroeducativa

Què és la neuroeducación?

Per a entendre la neuroeducació, primer hem d'entendre que deriva de l'estudi de la neurociència. Però, què és la neurociència?

A grans trets, la neurociència és aquella disciplina científica que té com a objectiu explicar les bases biològiques de la conducta humana. És el que ve a ser l'anàlisi del funcionament de la ment humana des d'una perspectiva biològica, basada en el cervell. Una àrea relativament nova que des de no fa molt s'aplica en diversos camps i àrees. Des de la seva introducció en el mercat i la publicitat amb el neuromarketing, fins al seu ús com a llenguatge, la neurociència s'ha convertit en una tendència molt important encara que desconeguda. Tot I així, les recerques són bastant pobres en el sentit d'establir i conèixer profundament el procés neurològic. En l'actualitat, entendre el raciocini, i el procés de desenvolupament conductiu dels més petits, és un objecte d'estudi necessari.

L'aplicació de la neurociència en l'àmbit de l'ensenyament pot realitzar-se de diferents formes, però sempre ateses les necessitats, diversitat i singularitat de cada estudiant.

Avantatges de la neuroeducació a l'aula

Encara que en el passat es creia que els primers anys de vida no eren tan importants en el procés evolutiu de l'ésser humà, estudis recents demostren que durant l'edat infantil el cervell mostra un desenvolupament accelerat. Gràcies a la seva gran capacitat plàstica, en aquesta edat, el desenvolupament es veu modelat per totes les experiències que l’alumne viu durant aquesta etapa.

 

Durant aquests anys, el sistema educatiu i els diversos centres d'estudi que analitzen com millorar l'estructura educativa, s'han preguntat com potenciar aquest desenvolupament infantil a l'aula. La combinació de sabers com la neurociència, la neurociència cognitiva, la psicologia cognitiva i les ciències de l'educació han donat lloc al naixement de la disciplina que avui coneixem com la neuroeducació. Aquí et donem alguns avantatges de l'ús de la neurociència en l'educació:

1. Comprendre el funcionament del cervell.

Si coneixes i comprens els processos de desenvolupament del cervell, és més fàcil poder realitzar activitats i a dirigir interaccions per a potenciar uns certs aspectes que habilitin les capacitats dels alumnes. En poques paraules, els docents es converteixen en Brain builders: constructors del cervell. Es creen experiències perquè l'arquitectura del cervell creixi de manera sòlida i ferma durant la infantesa.

2. Analitzar i detectar fallades en el desenvolupament de les funcions executives.

Les funcions executives són una sèrie d'habilitats mentals que ens permeten actuar de manera controlada i voluntària en comptes de seguir els nostres impulsos i instints. Entre els 3 i 6 anys, aquestes habilitats es desenvolupen més, facilitant que els nens siguin més capaços de regular les seves emocions. La neurociència cognitiva ajuda a potenciar totes aquestes capacitats i habilitats dins de l'aula. Quan els professors coneixen els processos mentals i coneixen a més la manera de desenvolupar-ho, són capaços de detectar el moment maduratiu dels nens i detectar si alguna cosa no funciona. Això els permet prendre accions encaminades a reforçar aquests processos.

3. Comprendre el desenvolupament jeràrquic del cervell.

Les habilitats de percepció i atenció són les que primer es desenvolupen. A més, són la base fonamental sobre la qual es construeixen habilitats més complexes com poden ser la resolució de problemes. Els professors, treballen fomentar les habilitats mentals i socioemocionals que permeten a l'alumne a desenvolupar capacitats d'ordre superior.

4. La importància de prioritzes habilitats sobre coneixement.

Durant molts anys, s'ha prioritzat establir la importància en els resultats acadèmics sense tenir en compte la importància de l'experiència sensorial i el desenvolupament de totes aquestes capacitats i habilitats en el període infantil. Durant aquesta etapa, comença el període sensible del desenvolupament del cervell. Els docents han d'aprendre que durant aquesta etapa, és fonamental que el nen experimenti, faci olor, senti i aprengui l'experimentació del món que li envolta. És important també reforçar durant aquesta fase, els processos de regulació emocional i de tolerància a la frustració. La interacció social és vital per a encaminar i reforçar aquests processos. La literatura, el teatre, la música i el ball són eines senzilles per a potenciar totes aquestes capacitats.

5. La importància de treballar conjunt a la família

La interacció dels alumnes amb els seus educadors i família és fonamental per al desenvolupament cerebral. Amb l'aplicació de la neuroeducació a l'aula, s'ofereixen als pares eines pràctiques perquè acompanyin i reforcin en la llar els processos educatius dels seus fills.

6. Reforçar el treball conjunt amb mares i pares

Els estudis mostren que les interaccions dels estudiants amb els seus pares o cuidadors són fonamentals per al seu desenvolupament cerebral i mental. Aplicant els principis de la neuroeducació a l'aula, s’ha d’oferir als pares eines pràctiques perquè acompanyin i reforcin en la llar els processos d'aprenentatge que s'estan donant a l’escola.

La neuroeducació a distància

En el context actual, a causa de la necessitat d'establir un distanciament social i sota la impossibilitat de generar interaccions a través del contacte, s'han creat eines per a habilitar i potenciar la neuroeducació més enllà de les aules.

Aprendeaver és una pàgina web enfocada a potenciar no sols l'aprenentatge sinó també l'entreteniment, la passió i l'emoció per aprendre. Als alumnes, se'ls realitza una sèrie de preguntes i reptes que hauran de deduir a partir d'uns quaderns especials que se'ls lliuren i a la informació que doni el guia. Aquesta pàgina web o recurs, potència les característiques del desenvolupament del cervell en funció a l'edat i necessitats de cada alumne.

Exemple d’una activitat neuroeducativa

Aquí et donem alguns exemples de l'aplicació de la neuroeducació perquè desenvolupis a l'aula:

Cometa d'Amistat

La interacció social és un factor que desenvolupa i enforteix les nostres capacitats emocionals. En aquesta pràctica, reflexionar sobre el que valorem més en els nostres amics, millora la nostra actitud davant ells.

L'objectiu d'aquesta pràctica és identificar les característiques què apreciem dels nostres amics. Valorar l'amistat i l'interès a poder millorar-lo en benefici mutu.

El procés és senzill. Cada alumne construeix una cometa amb cartolina i una cinta blanca d'aproximadament un metre. En aquesta cinta els nens escriuen les qualitats que creuen que tenen els seus bons amics. Una vegada que tots els nens tenen preparada el seu cometa, es nomenen dos secretaris. El primer anirà apuntant en la pissarra totes les qualitats o situacions que hagin escrit els seus companys, mentre que el segon anotarà en la cometi de la classe, totes les qualitats que siguin diferents. Quan s'ha acabat la cometi col·lectiva, s'inicia un debat on els nens expliquen les anècdotes relacionades amb l'amistat, i com es van sentir en aquests moments.

En conclusió, la neuroeducación ha arribat per a quedar-se. Aquesta branca de la ciència és i serà de vital importància per a millorar les capacitats i el desenvolupament de l'ésser humà a les aules. Saber potenciar-ho és ara una tasca del sistema educatiu. I tu, creus necessari la neuroeducación a l'aula? Deixa la teva opinió en el nostre blog.

Deixa els teus comentaris

termes i condicions.

Comentaris

  • No s'han trobar comentaris