L'educació és cosa de dos: escola i família

El procés educatiu s'imparteix a través de la recerca, el debat, la discussió…Són moltes les metodologies que s'estableixen en el procés de l'ensenyament. Però cal destacar, que l'educació no tan sols resideix en els centres, a les aules escolars, o en els mètodes de treball, sinó que és present en totes les accions, sentiments i actituds d'una persona.

En l'article d'avui, volem parlar de la relació entre dos dels agents socialitzadors més importants en l'educació d'un alumne/a: l'escola i la família. Tots dos repercuteixen en la capacitat i responsabilitat d'un alumne per a la seva evolució personal, educativa i emocional. Ens acompanyes?

  • La importància de la comunicació
  • Com millorar la comunicació entre família i escola
  • Els responsables de comunicació
  • Estratègies i accions per a promoure la implicació dels pares

Escola i família són per a així dir—ho, dues de les grans institucions educatives perquè els més petits creixin i es converteixin en ciutadans exemplars. Per tal motiu, l'escola i la família han de treballar conjuntament perquè aquest procés sigui eficaç.

La importància de la comunicació

La planificació i gestió en la comunicació és fonamental. Gestionar la informació i saber transmetre-la adequadament, és primordial per a un correcte funcionament. No s'ha de deixar res a la improvisació. Fer-ho pot comportar a l'error.

Per part dels centres educatius és molt important elaborar un Pla de Comunicació que contempli totes les necessitats, objectius i estratègies de comunicació tant internes com externes. S'han de plantejar possibles problemes i solucions dins i fora d'una aula, i saber com gestionar-les. Aquí alguns exemples:

Com actuar quan hi ha un accident?

Què passa si un nen no pot assistir a classe?

Com haig d'actuar davant una possible situació d'assetjament?

Com haig de transmetre a un pare un mal comportament a l'aula del seu fill/a?

Tots els professors i integrants d'un centre han d'estar implicats en aquest procés. Per això, es recomana que hi hagi almenys un professional de l'àmbit de la comunicació, perquè pugui desenvolupar i formular el pla de manera més reeixida, i ajudi a professors i famílies a establir uns protocols d'actuació.

Com millorar la comunicació entre família i escola

Encara que el camí sigui llarg i es necessiti implicació per totes dues parts, hi ha uns certs aspectes que es poden treballar perquè tot funcioni degudament.

1. Desginar a un responsable de comunicació

A l'escola ha d'haver-hi una persona amb la capacitat de saber gestionar aquest pla. Que rebi els avisos dels pares i que els canalitzi per la via més oportuna. Actualment i amb aquesta situació que estem vivint (COVID), els protocols d'actuació són fonamentals perquè es regeixi la bona gestió en els centres i perquè el rendiment dels alumnes no es vegi afectat.

2. Les informacions han de ser concretes i uniformes

Cal distingir bé entre informació i opinió. Les informacions que decreta l'escola per a un correcte funcionament han de ser acatats pels pares. Ja hi haurà temps per a debatre o comentar, però aquestes informacions han d'assumir-se en benefici de l'alumne.

El canal més convenient per a fer-lo seria un lloc web o la intranet. Un canal que sigui 100% accessible des de qualsevol dispositiu sense necessitat d'instal·lar aplicacions addicionals. S'ha de facilitar la vida a pares, mares i professors.

3. Res de xarxes socials, i grups de whatsapp…

Si alguna cosa genera caos i incertesa són els comentaris inoportuns i els rumors. És desaconsellable la creació de grups de WhatsApp i altres vies de conversa com les xarxes socials. Aquests canals generen fils de conversa interminables i tota la informació es dilueix. A més, amb aquests canals, s'infringeixen les lleis de protecció de dades. No se'ns pot obligar a compartir el nostre número de telèfon o correu electrònic. Està prohibit.

4. Mantenir el contacte

El responsable de comunicació o el portaveu del centre, pot utilitzar el canal unidireccional de comunicació per a publicar el que cregui convenient a efectes educatius. Normes protocol·làries, normes de desinfecció, sortides i excursions dels alumnes fora del centre escolar, etc.

Estratègies i accions per a promoure la implicació dels pares

La cooperació entre família i escola no tan sols deriva en aquests dos actors, sinó que polítics, administradors educatius i associacions dins aquest l'àmbit són també responsables a l'hora d'impulsar aquesta sinergia.

Països com Anglaterra, Escòcia, Noruega i Finlàndia han desenvolupat projectes per a millorar l'accés de famílies a la informació del sistema escolar. Amb aquests, tracten de trencar el cercle entre la implicació parental i el fracàs escolar. Les polítiques educatives i socials són igual de importants i necessàries. Són un àmbit privilegiat per a identificar nens en situacions de risc social, i és aquí i en aquest moment quan s'ha d'intervenir en la superació d'aquests desavantatges.

I encara que aquí encara estiguem lluny que el país financi projectes de tal tipus, sí que hi ha aspectes que les famílies i els centres educatius poden fer per a millorar l'educació dels més petits. Aquí van alguns exemples:

Crear formularis: És una bona manera d'informar als pares sobre el comportament de l'alumne en classe. És bo saber cada poc temps quin és el seu progrés dins classe. No és recomanable que sigui a final de cada trimestre, quan es donen les notes, que els pares coneguin com és la seva evolució i actitud a l’aula. És massa temps.


Es pot crear una senyalística fàcil i eficaç perquè els pares coneguin bé el centre escolar. Pintar línies de colors a les parets i/o petjades de colors sòl, és una bona manera perquè els pares sàpiguen com arribar a la secretaria, biblioteca, AMPA, etc.

En l'article d'avui hem vist com la comunicació entre famílies i escoles és essencial pel bon desenvolupament dels estudiants. Nosaltres, involucrats amb aquesta relació, participem a reunions d’escoles i famílies impartint tallers per a poder ajudar a que la comunitat educativa entengui millor la transformació digital i la nostra tasca dins de d’aquest àmbit.

Amb el treball de totes les parts implicades, és possible establir una comunicació bidireccional i correcta. I tu, opines que la comunicació entre família i escoles és primordial per a l'evolució de l'alumne? Deixa el teu comentari en el nostre blog.

Deixa els teus comentaris

termes i condicions.

Comentaris

  • No s'han trobar comentaris